Ruimte voor Initiatief

Ruimte voor Initiatief

In deze opgave staat de veranderende relatie tussen de overheid en inwoners centraal. De tijd dat hoofdzakelijk overheden de ontwikkelingen in het gebied bepaalden is voorbij. Initiatieven van inwoners en organisaties vragen om een andere rol van de overheid. Provincie Flevoland wil iedereen die wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland uitnodigen en gastvrij ontvangen. Wij willen samen met de Flevolandse gemeenten en het waterschap de initiatiefnemer effectief en slagvaardig faciliteren.

 • Wat is ruimte voor initiatief?

  De provincie wil ruimte bieden aan ondernemingen en mensen die hun droom willen realiseren. Als een initiatief bijdraagt aan een Krachtige Samenleving en Het Verhaal van Flevoland (inclusief de kwetsbare omgevingswaarden) is er ruimte. Ook willen we de procesgang voor initiatieven verbeteren, met de ambitie om als één Flevolandse overheid op te treden. Om dé goede maatschappelijke opgaven op dé goede wijze te kunnen oppakken willen we nieuwe verbindingen creëren tussen de Flevolander en het provinciaal bestuur.

 • Wat wordt er bedoeld met ‘ja, mits’?

  Het ‘ja, mits’ staat voor een open en uitnodigende houding. Dit betekent minder beleidskaders en meer ruimte voor initiatieven, maar wel binnen bepaalde randvoorwaarden om bijvoorbeeld kwetsbare omgevingswaarden te beschermen.

 • Wat is één overheid?

  We willen, waar dat effectief is voor de inwoners, samen met de Flevolandse gemeenten en het waterschap optreden als één overheid.

 • Wat zijn nieuwe verbindingen?

  Vanuit het verleden onderhoudt de provincie nauwe banden met maatschappelijke organisaties en belangengroepen, terwijl steeds minder inwoners zich hierdoor vertegenwoordigd voelen. Dat gaan we op verschillende manieren doen. Zo gaan we regelmatig opgaven en oplossingen voorleggen aan een representatieve groep Flevolanders. Dit om te onderzoeken of we met de goede maatschappelijke vragen bezig zijn en hoe Flevolanders deze willen oppakken.

 • Welke rol heeft de provincie?

  We zetten de maatschappelijke opgave centraal en benutten de krachten uit de samenleving. Iedere keer opnieuw bepalen we wat een effectieve manier is om dit te doen. Per onderwerp bekijken we met welke partners we de opgave aanpakken. De ene keer faciliteren we, de andere keer reguleren we, soms verbinden we partijen of hebben we een forse inzet. Per opgave is maatwerk nodig.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bereik ons via Twitter en Facebook