1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Actieplan Goede Voorbeeld vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan Het Goede Voorbeeld vastgesteld. In dit actieplan staat hoe de provincie haar organisatie zoveel mogelijk CO2-neutraal en afvalloos te maken. Denk daarbij aan de inkoop van kantoorartikelen en het beter scheiden van afval. Maar er wordt ook gekeken of bijvoorbeeld wegen en fietspaden circulair aangelegd kunnen worden. Lees hier het Actieplan_Het_goede_voorbeeld_2019-2020.

Gedeputeerde Staten hebben het Actieplan Het Goede Voorbeeld vastgesteld. In dit actieplan staat hoe de provincie haar organisatie zoveel mogelijk CO2-neutraal en afvalloos te maken. Denk daarbij aan de inkoop van kantoorartikelen en het beter scheiden van afval. Maar er wordt ook gekeken of bijvoorbeeld wegen en fietspaden circulair aangelegd kunnen worden. Lees hier het Actieplan_Het_goede_voorbeeld_2019-2020.