1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Basisdocument

In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument ontvangt. In het basisdocument staat de aanpak en uitvoering van de opgave met de Flevolandse community en informatie over de kansrijke (grondstof)ketens in Flevoland. De aanpak gaat in de kern over het oprichten van platforms en het ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kansenkaart.

 

In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument ontvangt. In het basisdocument staat de aanpak en uitvoering van de opgave met de Flevolandse community en informatie over de kansrijke (grondstof)ketens in Flevoland. De aanpak gaat in de kern over het oprichten van platforms en het ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kansenkaart.