1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016

Basisdocument

In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument ontvangt. In het basisdocument staat de aanpak en uitvoering van de opgave met de Flevolandse community en informatie over de kansrijke (grondstof)ketens in Flevoland. De aanpak gaat in de kern over het oprichten van platforms en het ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kansenkaart.

 

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument ontvangt. In het basisdocument staat de aanpak en uitvoering van de opgave met de Flevolandse community en informatie over de kansrijke (grondstof)ketens in Flevoland. De aanpak gaat in de kern over het oprichten van platforms en het ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kansenkaart.