1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Besluitvorming PS: Bestuursopdracht aan GS

Het atelier levert een beknopt document op met daarin zeven perspectieven. Het bevat de ontwikkelingen die op Flevoland afkomen, voorzien van een duiding vanuit inwoners, bestuurders en ondernemers uit de regio. Het biedt Provinciale Staten (PS) handvatten om te bepalen op welke van deze maatschappelijke opgaven de provincie inzet zou moeten plegen. PS kiest ervoor Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht te geven alle zeven perspectieven uit te werken tot de Provinciale Omgevingsvisie.

Tweedaagse met GS

In de zomer van 2016 gaat de ambtelijke werkgroep twee dagen de hei op met GS. Iedere Gedeputeerde krijgt één of meerdere opgaven onder zijn hoede. GS bespreekt de bestuursstijl die ingezet wordt om deze beweging met vele partners op gang te brengen. Hierbij wordt de Omgevingsvisie als beginpunt gezien. Deze moet de basis leggen voor een beweging van vele jaren.

Het atelier levert een beknopt document op met daarin zeven perspectieven. Het bevat de ontwikkelingen die op Flevoland afkomen, voorzien van een duiding vanuit inwoners, bestuurders en ondernemers uit de regio. Het biedt Provinciale Staten (PS) handvatten om te bepalen op welke van deze maatschappelijke opgaven de provincie inzet zou moeten plegen. PS kiest ervoor Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht te geven alle zeven perspectieven uit te werken tot de Provinciale Omgevingsvisie.

Tweedaagse met GS

In de zomer van 2016 gaat de ambtelijke werkgroep twee dagen de hei op met GS. Iedere Gedeputeerde krijgt één of meerdere opgaven onder zijn hoede. GS bespreekt de bestuursstijl die ingezet wordt om deze beweging met vele partners op gang te brengen. Hierbij wordt de Omgevingsvisie als beginpunt gezien. Deze moet de basis leggen voor een beweging van vele jaren.