1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016

Besluitvorming PS: Bestuursopdracht aan GS

Het atelier levert een beknopt document op met daarin zeven perspectieven. Het bevat de ontwikkelingen die op Flevoland afkomen, voorzien van een duiding vanuit inwoners, bestuurders en ondernemers uit de regio. Het biedt Provinciale Staten (PS) handvatten om te bepalen op welke van deze maatschappelijke opgaven de provincie inzet zou moeten plegen. PS kiest ervoor Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht te geven alle zeven perspectieven uit te werken tot de Provinciale Omgevingsvisie.

Tweedaagse met GS

In de zomer van 2016 gaat de ambtelijke werkgroep twee dagen de hei op met GS. Iedere Gedeputeerde krijgt één of meerdere opgaven onder zijn hoede. GS bespreekt de bestuursstijl die ingezet wordt om deze beweging met vele partners op gang te brengen. Hierbij wordt de Omgevingsvisie als beginpunt gezien. Deze moet de basis leggen voor een beweging van vele jaren.

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

Het atelier levert een beknopt document op met daarin zeven perspectieven. Het bevat de ontwikkelingen die op Flevoland afkomen, voorzien van een duiding vanuit inwoners, bestuurders en ondernemers uit de regio. Het biedt Provinciale Staten (PS) handvatten om te bepalen op welke van deze maatschappelijke opgaven de provincie inzet zou moeten plegen. PS kiest ervoor Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht te geven alle zeven perspectieven uit te werken tot de Provinciale Omgevingsvisie.

Tweedaagse met GS

In de zomer van 2016 gaat de ambtelijke werkgroep twee dagen de hei op met GS. Iedere Gedeputeerde krijgt één of meerdere opgaven onder zijn hoede. GS bespreekt de bestuursstijl die ingezet wordt om deze beweging met vele partners op gang te brengen. Hierbij wordt de Omgevingsvisie als beginpunt gezien. Deze moet de basis leggen voor een beweging van vele jaren.