1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Commissie Economie

Op 31 januari heeft de Commissie Economie van Provinciale Staten positief gereageerd op de wijze waarop we uitvoering willen geven aan de opgave Circulaire Economie. Er was een presentatie over het introduceren van de Platformen Groene Grondstoffen en Gebruikte Materialen en het ondersteuning bieden aan keteninitiatieven. De commissie heeft groen licht gegeven voor het werken met het afwegingskader voor de 1e tranche initiatieven.

Met deze uitkomst gaan we verder op pad met de uitvoering. 22 februari organiseren we een bijeenkomst, waarin gekeken wordt hoe de platformen vorm kunnen krijgen en welke partijen zich daarbij willen aansluiten. Mogelijk worden hier de eerste keteninitiatieven ook al vormgegeven. Medio maart ontvangt u het basisdocument, bestaande uit 3 delen:

  1. Inrichting en beoogde werking platform en keteniniatieven;
  2. Rapportage kansrijke (grondstof)keten;
  3. Nulmeting en stappenplan (projecten) voor Het Goede Voorbeeld.

Op 31 januari heeft de Commissie Economie van Provinciale Staten positief gereageerd op de wijze waarop we uitvoering willen geven aan de opgave Circulaire Economie. Er was een presentatie over het introduceren van de Platformen Groene Grondstoffen en Gebruikte Materialen en het ondersteuning bieden aan keteninitiatieven. De commissie heeft groen licht gegeven voor het werken met het afwegingskader voor de 1e tranche initiatieven.

Met deze uitkomst gaan we verder op pad met de uitvoering. 22 februari organiseren we een bijeenkomst, waarin gekeken wordt hoe de platformen vorm kunnen krijgen en welke partijen zich daarbij willen aansluiten. Mogelijk worden hier de eerste keteninitiatieven ook al vormgegeven. Medio maart ontvangt u het basisdocument, bestaande uit 3 delen:

  1. Inrichting en beoogde werking platform en keteniniatieven;
  2. Rapportage kansrijke (grondstof)keten;
  3. Nulmeting en stappenplan (projecten) voor Het Goede Voorbeeld.