1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016

Fase 2 – Opstellen van een Omgevingsvisie

In de tweede fase draait het om het formuleren van de Omgevingsvisie: perspectieven worden uitgewerkt tot opgaven. Hierbij is de provincie zelf meer aan zet dan in de eerste fase. Toch zoekt de provincie ook in deze fase de samenwerking met haar partners actief op. Immers de opgaven kunnen alleen succesvol worden aangepakt in samenwerking met partners. Rond iedere opgave worden ‘communities’ gevormd.

Binnen het college krijgen alle gedeputeerden de verantwoordelijkheid voor een of meerdere opgaven. Daarmee wordt de Omgevingsvisie een college-breed programma. De betrokkenheid van Provinciale Staten wordt ook verbreed. Niet langer is alleen de commissie Ruimte actief betrokken. Ook de commissies bestuur, economie en duurzaamheid krijgen een rol bij de uitwerking van de perspectieven tot opgaven van de omgevingsvisie; de diverse commissies bespreken met regelmaat de voortgang op de verschillende opgaven en geven daarbij richting aan. Deze aanpak resulteert in een grote betrokkenheid, zowel in PS als buiten het provinciehuis.

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

In de tweede fase draait het om het formuleren van de Omgevingsvisie: perspectieven worden uitgewerkt tot opgaven. Hierbij is de provincie zelf meer aan zet dan in de eerste fase. Toch zoekt de provincie ook in deze fase de samenwerking met haar partners actief op. Immers de opgaven kunnen alleen succesvol worden aangepakt in samenwerking met partners. Rond iedere opgave worden ‘communities’ gevormd.

Binnen het college krijgen alle gedeputeerden de verantwoordelijkheid voor een of meerdere opgaven. Daarmee wordt de Omgevingsvisie een college-breed programma. De betrokkenheid van Provinciale Staten wordt ook verbreed. Niet langer is alleen de commissie Ruimte actief betrokken. Ook de commissies bestuur, economie en duurzaamheid krijgen een rol bij de uitwerking van de perspectieven tot opgaven van de omgevingsvisie; de diverse commissies bespreken met regelmaat de voortgang op de verschillende opgaven en geven daarbij richting aan. Deze aanpak resulteert in een grote betrokkenheid, zowel in PS als buiten het provinciehuis.