1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

FlevoTop

Op initiatief van PS vindt de FlevoTop plaats: een burgertop waar zo’n 100 betrokken inwoners aan deelnemen. Aan ronde tafels praten en denken zij mee over de aandachtpunten om de opgaven uit de Omgevingsvisie verder uit te gaan werken. Immers een visie is mooi, maar het gaat om de realisatie. Alleen dan hebben de inwoners van Flevoland er iets aan.

Nieuwe verhouding bestuur en samenleving

De FlevoTop is initiatief van PS. Omdat de uitvoering van de opgaven van de visie nog veel inzet vergt, willen de PS leden zich direct door inwoners van Flevoland laten voeden over de punten die aandacht behoeven in het politieke proces. Wat zijn in het perspectief van de inwoners de belangrijke punten die door de politiek moeten worden geborgd?

Parallel aan de nieuwe bestuursstijl van de Omgevingsvisie, geeft PS met de FlevoTop op eigen verfrissende wijze vorm aan nieuwe verhouding tussen bestuur en samenleving in Flevoland.

Werving van deelnemers

Voor de werving van deelnemers kiezen we voor een persoonlijke benadering: alle PS-leden krijgen een toolkit om gericht in eigen netwerk mensen uit te nodigen voor de FlevoTop. Hun ‘opdracht’ is om mensen uit te nodigen die normaal niet betrokken zijn bij provinciaal beleid. Naast het uitnodigen is ook de vrije inschrijving open voor ieder die interesse heeft. Er schrijven meer dan 100 mensen zich in

Lees het verslag

Op initiatief van PS vindt de FlevoTop plaats: een burgertop waar zo’n 100 betrokken inwoners aan deelnemen. Aan ronde tafels praten en denken zij mee over de aandachtpunten om de opgaven uit de Omgevingsvisie verder uit te gaan werken. Immers een visie is mooi, maar het gaat om de realisatie. Alleen dan hebben de inwoners van Flevoland er iets aan.

Nieuwe verhouding bestuur en samenleving

De FlevoTop is initiatief van PS. Omdat de uitvoering van de opgaven van de visie nog veel inzet vergt, willen de PS leden zich direct door inwoners van Flevoland laten voeden over de punten die aandacht behoeven in het politieke proces. Wat zijn in het perspectief van de inwoners de belangrijke punten die door de politiek moeten worden geborgd?

Parallel aan de nieuwe bestuursstijl van de Omgevingsvisie, geeft PS met de FlevoTop op eigen verfrissende wijze vorm aan nieuwe verhouding tussen bestuur en samenleving in Flevoland.

Werving van deelnemers

Voor de werving van deelnemers kiezen we voor een persoonlijke benadering: alle PS-leden krijgen een toolkit om gericht in eigen netwerk mensen uit te nodigen voor de FlevoTop. Hun ‘opdracht’ is om mensen uit te nodigen die normaal niet betrokken zijn bij provinciaal beleid. Naast het uitnodigen is ook de vrije inschrijving open voor ieder die interesse heeft. Er schrijven meer dan 100 mensen zich in

Lees het verslag