1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016

Gesprekken gemeenten en maatschappelijke partners

Afgelopen tijd is met gemeenten en maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd over interessante thema’s voor een eerste pilot. Daarnaast is er een landelijke inventarisatie geweest over wat de voorwaarden zijn voor een betekenisvolle pilot zijn. De nieuwe gedeputeerde Harold Hofstra heeft met de betreffende wethouders overleg gevoerd over de opzet van het pilottraject en heeft samen met hen een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

Afgelopen tijd is met gemeenten en maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd over interessante thema’s voor een eerste pilot. Daarnaast is er een landelijke inventarisatie geweest over wat de voorwaarden zijn voor een betekenisvolle pilot zijn. De nieuwe gedeputeerde Harold Hofstra heeft met de betreffende wethouders overleg gevoerd over de opzet van het pilottraject en heeft samen met hen een aantal uitgangspunten geformuleerd.