1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Gesprekken gemeenten en maatschappelijke partners

Afgelopen tijd is met gemeenten en maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd over interessante thema’s voor een eerste pilot. Daarnaast is er een landelijke inventarisatie geweest over wat de voorwaarden zijn voor een betekenisvolle pilot zijn. De nieuwe gedeputeerde Harold Hofstra heeft met de betreffende wethouders overleg gevoerd over de opzet van het pilottraject en heeft samen met hen een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Afgelopen tijd is met gemeenten en maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd over interessante thema’s voor een eerste pilot. Daarnaast is er een landelijke inventarisatie geweest over wat de voorwaarden zijn voor een betekenisvolle pilot zijn. De nieuwe gedeputeerde Harold Hofstra heeft met de betreffende wethouders overleg gevoerd over de opzet van het pilottraject en heeft samen met hen een aantal uitgangspunten geformuleerd.