1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Kwartier maken

Een klein, bevlogen team buigt zich over de vraag wat een Omgevingsvisie anno 2015 zou moeten zijn en hoe die kan worden opgesteld. Het vraagt om een andere benadering dan gebruikelijk is in de traditie van ruimtelijk fysieke plannen. Fundamentele vragen komen aan de orde: hoe verhoudt de provincie zich tot haar omgeving? Wat zou de betekenis van de visie moeten zijn? Van wie is de visie straks? Wie moet er worden betrokken? Hoe krijgen we de organisatie mee in vernieuwing? Hoe organiseren we het?

Het team maakt een ronde langs andere provincies en neemt de lessen vanuit die trajecten ter harte. Het resulteert in een ‘Keuzedocument’ waarin PS op een aantal variabelen kunnen aangeven op welk punt op de meetlat men wil inzetten.

Communicatie/participatie

Het kwartiermakersteam denkt vanaf het begin na over hoe de omgeving kan worden betrokken. De opgave is niet gering: we willen dat usual en ‘unusual suspects’ betrokken worden. Het gaat erom dat die partijen worden betrokken, die in samenwerking de toekomst van Flevoland willen gaan maken. Wat zijn de belangrijkste strategische opgaven die we moeten aanpakken? En welke partijen zijn bereid om daarvoor mede verantwoordelijkheid voor te dragen? Dit kunnen de bekende partijen zijn, maar even belangrijk kunnen de onbekende partijen zijn. Om dit te bereiken zetten we een open communicatiestrategie op. Zo streven we naar een zo groot mogelijk en onbevooroordeeld bereik. Inzet is dat er mede-eigenaarschap voor het verhaal komt.

Beeldmerk

Omdat het traject van de Omgevingsvisie iets moet worden van Flevoland en niet alleen iets van de provincie, kiezen we voor eigen beeldmerk. We laten ons inspireren door de basaltblokken die de dijken en daarmee de provincie hebben gevormd.

Een klein, bevlogen team buigt zich over de vraag wat een Omgevingsvisie anno 2015 zou moeten zijn en hoe die kan worden opgesteld. Het vraagt om een andere benadering dan gebruikelijk is in de traditie van ruimtelijk fysieke plannen. Fundamentele vragen komen aan de orde: hoe verhoudt de provincie zich tot haar omgeving? Wat zou de betekenis van de visie moeten zijn? Van wie is de visie straks? Wie moet er worden betrokken? Hoe krijgen we de organisatie mee in vernieuwing? Hoe organiseren we het?

Het team maakt een ronde langs andere provincies en neemt de lessen vanuit die trajecten ter harte. Het resulteert in een ‘Keuzedocument’ waarin PS op een aantal variabelen kunnen aangeven op welk punt op de meetlat men wil inzetten.

Communicatie/participatie

Het kwartiermakersteam denkt vanaf het begin na over hoe de omgeving kan worden betrokken. De opgave is niet gering: we willen dat usual en ‘unusual suspects’ betrokken worden. Het gaat erom dat die partijen worden betrokken, die in samenwerking de toekomst van Flevoland willen gaan maken. Wat zijn de belangrijkste strategische opgaven die we moeten aanpakken? En welke partijen zijn bereid om daarvoor mede verantwoordelijkheid voor te dragen? Dit kunnen de bekende partijen zijn, maar even belangrijk kunnen de onbekende partijen zijn. Om dit te bereiken zetten we een open communicatiestrategie op. Zo streven we naar een zo groot mogelijk en onbevooroordeeld bereik. Inzet is dat er mede-eigenaarschap voor het verhaal komt.

Beeldmerk

Omdat het traject van de Omgevingsvisie iets moet worden van Flevoland en niet alleen iets van de provincie, kiezen we voor eigen beeldmerk. We laten ons inspireren door de basaltblokken die de dijken en daarmee de provincie hebben gevormd.

Dennis Menting

“Het stond niet vast hoe we het zouden gaan aanpakken. Wat wel vaststond, was dat er ruimte was om te onderzoeken wat het dan moest worden. En ik denk dat het de kunst is geweest om die ruimte ook volop te gaan benutten. Daarmee zijn we van meet af aan een ander pad ingeslagen dan je in veel andere provincies ziet. Waar ik me nu nog steeds over verbaas, is dat we eigenlijk heel accuraat zijn geweest in onze aanpak. Qua planning bleek het haalbaar, maar ook de kwaliteit die we wilden re...