1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Opening Atelier Flevo-perspectieven

In een winkelpand in het centrum van Lelystad opent op 5 november 2015 het Atelier Flevo-perspectieven. Het Atelier is zeer bewust buiten het provinciehuis gesitueerd; dit is de plek waar het redactieteam onder leiding van Atelier-meester Co Verdaas in alle vrijheid mag inventariseren wat de maatschappelijke vraagstukken voor Flevoland zijn. Los van politieke standpunten of provinciale kerntaken of eigen bestuurlijke of ambtelijke overtuigingen. Het atelier is, mede dankzij haar locatie en informele inrichting, uitnodigend en creatief. Het zorgt voor een omgeving met een open sfeer.

Agenda-loos werken

Een ateliermeester ‘agenda-loos’ laten zoeken naar de maatschappelijke opgaven zonder politieke kleuring of sturing is nog best een opgave. Zeker in de fase waarin het Atelier nog moet opstarten en zelf zoekt naar een modus, is het voor PS soms lastig om geduldig te wachten tot wat er komt. Wanneer uiteindelijk de ateliersessies van start gaan, de agenda zich vult en de inzichten binnen stromen, krijgen PS het vertrouwen in het proces. Zelf worden ze maandelijks bijgepraat over de voortgang en de nieuwste inzichten.

Het redactieteam

Het redactieteam is het team dat onder leiding van Co Verdaas op zoek gaat naar de perspectieven voor Flevoland. Ze wordt gevormd door medewerkers vanuit de provincie, de Flevolandse gemeenten en waterschappen. Een drietal jonge trainees draait mee en zorgt voor een frisse blik.

Het redactieteam krijgt de opdracht op onderzoek uit te gaan. Te praten met experts van binnen en buiten Flevoland en zo de maatschappelijke opgaven te duiden. In duo’s gaan de redactieleden met thema’s aan de slag die buiten hun eigen vakgebied liggen. Deze aanpak staat garant voor een open blik. Met een nieuw team een nieuwe werkwijze ontwikkelen is een bijzondere opgave. Voor dit team is het recept: de handschoen oppakken en aan de slag gaan met de opdracht van PS. En tussendoor elkaar scherp houden of aanpak en nieuwe inzichten.

“We organiseren het gesprek met de regio en krijgen we inzicht in wat Flevoland vindt van zaken en waar energie op zit om iets mee te gaan doen. Dat lukt je van achter je bureau niet.” Irene From – Gemeente Lelystad

Communicatie/participatie

Tijdens de opening van het atelier wordt ook het online platform ‘www.visieopFlevoland.nl’ gelanceerd en gaan onze Facebook, Twitter en Youtube accounts de lucht in. Alles om ook online de constante reuring en de dialoog vorm te geven.

Op het platform plaatst het redactieteam verslagen van sessies, expertartikelen en inzichten. Gasten op het platform hebben de mogelijkheid zelf een artikel te plaatsen of te reageren op artikelen.

Social media

We zetten stevig in op social media, juist om de dialoog vorm te geven en om mensen online te betrekken die normaal minder snel participeren in deze trajecten, maar zich wel aangesproken voelen door de inhoudelijke kwesties die in Flevoland gaan spelen. We gebruiken de social media monitoringstool ‘Coosto’ als extra onderzoekspoor om gesprekken en gebruikers op te sporen binnen de thema’s die in het atelier aan de orde zijn.

Constante reuring

De redactieteam-leden zijn allen verantwoordelijk voor het produceren van content voor het online platform en het vullen van de agenda met de komende ateliersessies. Voor hen is dat een uitdaging. Niet zelf vooraf de vraagstukken vaststellen, maar in gesprek met de omgeving onderzoeken wat de maatschappelijke vraagstukken zijn. Hiervoor moet je durven loslaten en onbevooroordeeld naar de omgeving kijken en luisteren. De redactionele ondersteuning vanuit het communicatieteam biedt uitkomst. De inzet van de communicatie-expertise is onmisbaar.

In een winkelpand in het centrum van Lelystad opent op 5 november 2015 het Atelier Flevo-perspectieven. Het Atelier is zeer bewust buiten het provinciehuis gesitueerd; dit is de plek waar het redactieteam onder leiding van Atelier-meester Co Verdaas in alle vrijheid mag inventariseren wat de maatschappelijke vraagstukken voor Flevoland zijn. Los van politieke standpunten of provinciale kerntaken of eigen bestuurlijke of ambtelijke overtuigingen. Het atelier is, mede dankzij haar locatie en informele inrichting, uitnodigend en creatief. Het zorgt voor een omgeving met een open sfeer.

Agenda-loos werken

Een ateliermeester ‘agenda-loos’ laten zoeken naar de maatschappelijke opgaven zonder politieke kleuring of sturing is nog best een opgave. Zeker in de fase waarin het Atelier nog moet opstarten en zelf zoekt naar een modus, is het voor PS soms lastig om geduldig te wachten tot wat er komt. Wanneer uiteindelijk de ateliersessies van start gaan, de agenda zich vult en de inzichten binnen stromen, krijgen PS het vertrouwen in het proces. Zelf worden ze maandelijks bijgepraat over de voortgang en de nieuwste inzichten.

Het redactieteam

Het redactieteam is het team dat onder leiding van Co Verdaas op zoek gaat naar de perspectieven voor Flevoland. Ze wordt gevormd door medewerkers vanuit de provincie, de Flevolandse gemeenten en waterschappen. Een drietal jonge trainees draait mee en zorgt voor een frisse blik.

Het redactieteam krijgt de opdracht op onderzoek uit te gaan. Te praten met experts van binnen en buiten Flevoland en zo de maatschappelijke opgaven te duiden. In duo’s gaan de redactieleden met thema’s aan de slag die buiten hun eigen vakgebied liggen. Deze aanpak staat garant voor een open blik. Met een nieuw team een nieuwe werkwijze ontwikkelen is een bijzondere opgave. Voor dit team is het recept: de handschoen oppakken en aan de slag gaan met de opdracht van PS. En tussendoor elkaar scherp houden of aanpak en nieuwe inzichten.

“We organiseren het gesprek met de regio en krijgen we inzicht in wat Flevoland vindt van zaken en waar energie op zit om iets mee te gaan doen. Dat lukt je van achter je bureau niet.” Irene From – Gemeente Lelystad

Communicatie/participatie

Tijdens de opening van het atelier wordt ook het online platform ‘www.visieopFlevoland.nl’ gelanceerd en gaan onze Facebook, Twitter en Youtube accounts de lucht in. Alles om ook online de constante reuring en de dialoog vorm te geven.

Op het platform plaatst het redactieteam verslagen van sessies, expertartikelen en inzichten. Gasten op het platform hebben de mogelijkheid zelf een artikel te plaatsen of te reageren op artikelen.

Social media

We zetten stevig in op social media, juist om de dialoog vorm te geven en om mensen online te betrekken die normaal minder snel participeren in deze trajecten, maar zich wel aangesproken voelen door de inhoudelijke kwesties die in Flevoland gaan spelen. We gebruiken de social media monitoringstool ‘Coosto’ als extra onderzoekspoor om gesprekken en gebruikers op te sporen binnen de thema’s die in het atelier aan de orde zijn.

Constante reuring

De redactieteam-leden zijn allen verantwoordelijk voor het produceren van content voor het online platform en het vullen van de agenda met de komende ateliersessies. Voor hen is dat een uitdaging. Niet zelf vooraf de vraagstukken vaststellen, maar in gesprek met de omgeving onderzoeken wat de maatschappelijke vraagstukken zijn. Hiervoor moet je durven loslaten en onbevooroordeeld naar de omgeving kijken en luisteren. De redactionele ondersteuning vanuit het communicatieteam biedt uitkomst. De inzet van de communicatie-expertise is onmisbaar.