1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Overhandiging Flevo-perspectieven aan PS

Het atelier overhandigt de Flevo-perspectieven aan Chris Schotman, de voorzitter van de commissie Ruimte. Omdat een herinnering langer blijft hangen dan een presentatie spelen de leden van de commissie Ruimte symbolisch een samenwerkingsspel.

“De toekomst wordt gemaakt door met elkaar in gesprek te blijven, samen te werken, richting te geven en waar mogelijk de krachten te bundelen” – Co Verdaas.

Het atelier overhandigt de Flevo-perspectieven aan Chris Schotman, de voorzitter van de commissie Ruimte. Omdat een herinnering langer blijft hangen dan een presentatie spelen de leden van de commissie Ruimte symbolisch een samenwerkingsspel.

“De toekomst wordt gemaakt door met elkaar in gesprek te blijven, samen te werken, richting te geven en waar mogelijk de krachten te bundelen” – Co Verdaas.