1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

PS geeft Concept Omgevingsvisie vrij voor inspraak

PS geeft de Concept Omgevingsvisie vrij voor inspraak. De provincie ontvangt  17 reacties. De hoofdlijn van de reacties is: complimenten voor de vernieuwende en uitnodigende aanpak en wij willen samen met de provincie aan de slag met de opgaven. Hieruit blijkt dat het verder gaat dan alleen draagvlak. Er is ook mede-eigenaarschap gecreëerd voor een document dat strikt genomen alleen voor de provincie is.

PS geeft de Concept Omgevingsvisie vrij voor inspraak. De provincie ontvangt  17 reacties. De hoofdlijn van de reacties is: complimenten voor de vernieuwende en uitnodigende aanpak en wij willen samen met de provincie aan de slag met de opgaven. Hieruit blijkt dat het verder gaat dan alleen draagvlak. Er is ook mede-eigenaarschap gecreëerd voor een document dat strikt genomen alleen voor de provincie is.