1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Richtinggevend debat PS

Het door PS verzochte richtinggevende debat over de perspectieven vindt plaats. Dit is het moment waarop de politiek, kijkend naar de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd in de Flevo-perspectieven, keuzes kan maken. Welke inzichten nemen we mee en krijgen hun vertaling in de Omgevingsvisie en welke aandachtspunten geven we aan Gedeputeerde Staten mee voor de uitwerking?

De partijen brengen accenten aan, maar uiteindelijk kiezen de Provinciale Staten ervoor om alle zeven perspectieven uit te werken in de strategische opgaven voor de lange termijn, die centraal worden gezet in de Omgevingsvisie.

Het door PS verzochte richtinggevende debat over de perspectieven vindt plaats. Dit is het moment waarop de politiek, kijkend naar de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd in de Flevo-perspectieven, keuzes kan maken. Welke inzichten nemen we mee en krijgen hun vertaling in de Omgevingsvisie en welke aandachtspunten geven we aan Gedeputeerde Staten mee voor de uitwerking?

De partijen brengen accenten aan, maar uiteindelijk kiezen de Provinciale Staten ervoor om alle zeven perspectieven uit te werken in de strategische opgaven voor de lange termijn, die centraal worden gezet in de Omgevingsvisie.