1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Startbijeenkomst Fase 2

De provincie trapt samen met partners de tweede fase van de Omgevingsvisie af. Per perspectief betrekt de provincie partners om het perspectief verder te laden en te verdiepen. Tijdens deze middag worden zij eerst gezamenlijk geïnspireerd om vervolgens per perspectief het gesprek aan te gaan in het ‘veld’.

“Door samen op te trekken, maken we het verschil en zorgen we er voor dat Flevoland klaar is voor de toekomst. Alleen met elkaar zijn we in staat om de opgaven van de toekomst adequaat aan te pakken.” – Gedeputeerde Jaap Lodders

Opgavegericht werken

Als aanpak wordt ingezet op een opgavegerichte aanpak. Dit is fundamenteel anders dan de traditionele aanpak vanuit beleidssectoren. Een ambtelijke organisatie is er sterk in om elk maatschappelijk vraagstuk onbewust om te vormen naar de beleidssectoren die de ambtelijke organisatie in huis heeft. Denk aan ecologen, economen, hydrologen etc. Bij de Omgevingsvisie stellen we de opgaven uit het atelier centraal. De organisatie moet zich richten op deze opgaven in plaats van de opgaven te vertalen naar de bekende beleidssectoren. Opgavegericht werken kun je en doe je niet alleen, dat doe je van meet af aan met elkaar, met de partners in de buitenwereld.

De provincie trapt samen met partners de tweede fase van de Omgevingsvisie af. Per perspectief betrekt de provincie partners om het perspectief verder te laden en te verdiepen. Tijdens deze middag worden zij eerst gezamenlijk geïnspireerd om vervolgens per perspectief het gesprek aan te gaan in het ‘veld’.

“Door samen op te trekken, maken we het verschil en zorgen we er voor dat Flevoland klaar is voor de toekomst. Alleen met elkaar zijn we in staat om de opgaven van de toekomst adequaat aan te pakken.” – Gedeputeerde Jaap Lodders

Opgavegericht werken

Als aanpak wordt ingezet op een opgavegerichte aanpak. Dit is fundamenteel anders dan de traditionele aanpak vanuit beleidssectoren. Een ambtelijke organisatie is er sterk in om elk maatschappelijk vraagstuk onbewust om te vormen naar de beleidssectoren die de ambtelijke organisatie in huis heeft. Denk aan ecologen, economen, hydrologen etc. Bij de Omgevingsvisie stellen we de opgaven uit het atelier centraal. De organisatie moet zich richten op deze opgaven in plaats van de opgaven te vertalen naar de bekende beleidssectoren. Opgavegericht werken kun je en doe je niet alleen, dat doe je van meet af aan met elkaar, met de partners in de buitenwereld.