1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Uitvoeringsprogramma’s

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie is een mijlpaal bereikt. De ambities voor de provincie Flevoland zijn voor de lange termijn vastgelegd. Nu komt het aan op de uitwerking en uitvoering ervan. Hiervoor zijn – gelijktijdig met de Omgevingsvisie – startnotities vastgesteld voor de diverse programma’s. De provinciale organisatie en haar partners staat een mooie taak te wachten. Een taak waarbij we opnieuw zoeken naar de beste aanpak, waarbij lef en doorzettingsvermogen nodig is en waarbij we elkaar scherp zullen moeten houden om te voorkomen dat we in oude werkwijze vervallen.

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie is een mijlpaal bereikt. De ambities voor de provincie Flevoland zijn voor de lange termijn vastgelegd. Nu komt het aan op de uitwerking en uitvoering ervan. Hiervoor zijn – gelijktijdig met de Omgevingsvisie – startnotities vastgesteld voor de diverse programma’s. De provinciale organisatie en haar partners staat een mooie taak te wachten. Een taak waarbij we opnieuw zoeken naar de beste aanpak, waarbij lef en doorzettingsvermogen nodig is en waarbij we elkaar scherp zullen moeten houden om te voorkomen dat we in oude werkwijze vervallen.

In praktijk brengen

“Er staan een heleboel mooie ideeën en woorden in de omgevingsvisie. Maar we stappen nu de praktijk in dat we dus echt met partijen in het gebied moeten gaan kijken van ‘hoe kunnen we nou de energietransitie gaan waarmaken met gemeenten, inwoners en bedrijven?’. Ook deze fase is weer begonnen met de vraag ‘hoe doen we dat dan?’ Een programma opbouwen, hoe doe je dat? Hoe betrek je anderen erbij? Hoe kom je tot een gesprek in een netwerksetting, hoe verbind je, hoe zet je je bestuurder ...

Ingestuurd door: Dennis Menting