1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Uitwerkingsagenda vastgesteld

ProvOmgevingsvisie FlevolandStraks beeld: voorblad UAIIinciale Staten hebben op 27 februari de eerste Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland unaniem vastgesteld. Inmiddels is het vervolg van deze eerste editie een feit: de Uitwerkingsagenda Samen Maken we Flevoland 2020-2025. De uitwerkingsagenda’s laten zien hoe de ambities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks een vervolg krijgen.

Samenhang

In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. Er werd hard gewerkt aan de opgaven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat meer samenhang en integraal werken binnen de provincie en met onze partners nodig was. Om deze reden is afgelopen zomer besloten een integrale uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking met de gemeenten en het Waterschap. De Uitwerkingsagenda geeft weer hoe de opgaven uit de Omgevingsvisie met elkaar samenhangen en hoe zij samenhangen met de reeds lopende activiteiten en programma’s van de provincie.

ProvOmgevingsvisie FlevolandStraks beeld: voorblad UAIIinciale Staten hebben op 27 februari de eerste Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland unaniem vastgesteld. Inmiddels is het vervolg van deze eerste editie een feit: de Uitwerkingsagenda Samen Maken we Flevoland 2020-2025. De uitwerkingsagenda’s laten zien hoe de ambities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks een vervolg krijgen.

Samenhang

In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. Er werd hard gewerkt aan de opgaven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat meer samenhang en integraal werken binnen de provincie en met onze partners nodig was. Om deze reden is afgelopen zomer besloten een integrale uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking met de gemeenten en het Waterschap. De Uitwerkingsagenda geeft weer hoe de opgaven uit de Omgevingsvisie met elkaar samenhangen en hoe zij samenhangen met de reeds lopende activiteiten en programma’s van de provincie.