1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016

Uitwerkingsagenda vastgesteld

Provinciale Staten hebben op 27 februari de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland unaniem vastgesteld.
Deze uitwerkingsagenda is een vervolg op de startnotities en koersnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, die in november 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld. Hierin staan de zeven strategische opgaven voor de lange termijn benoemd.

Samenhang

In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. Er werd hard gewerkt aan de opgaven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat meer samenhang en integraal werken binnen de provincie en met onze partners nodig was. Om deze reden is afgelopen zomer besloten een integrale uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking met de gemeenten en het Waterschap. De Uitwerkingsagenda geeft weer hoe de opgaven uit de Omgevingsvisie met elkaar samenhangen en hoe zij samenhangen met de reeds lopende activiteiten en programma’s van de provincie.

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

Provinciale Staten hebben op 27 februari de Uitwerkingsagenda Samen Maken We Flevoland unaniem vastgesteld.
Deze uitwerkingsagenda is een vervolg op de startnotities en koersnotities van de Omgevingsvisie FlevolandStraks, die in november 2017 door Provinciale Staten is vastgesteld. Hierin staan de zeven strategische opgaven voor de lange termijn benoemd.

Samenhang

In de eerste helft van 2018 is voor iedere opgave een startnotitie en een koersnotitie vastgesteld. Er werd hard gewerkt aan de opgaven. Tegelijkertijd werd duidelijk dat meer samenhang en integraal werken binnen de provincie en met onze partners nodig was. Om deze reden is afgelopen zomer besloten een integrale uitwerkingsagenda te maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks en daarnaast een tussenrapportage over samenwerking met de gemeenten en het Waterschap. De Uitwerkingsagenda geeft weer hoe de opgaven uit de Omgevingsvisie met elkaar samenhangen en hoe zij samenhangen met de reeds lopende activiteiten en programma’s van de provincie.