1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. 2016

Vaststelling Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland

Staten stelt een Startnotitie op voor de Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven hoe de provincie uiterlijk in 2017 tot een Omgevingsvisie Flevoland wil komen. In de startnotitie beschrijft GS vijf ambities/ waarden die gedurende de rest van het traject als kompas blijven dienen.

 • Maatschappelijke vraag centraal
 • Flexibel en adaptief
 • Wederkerige samenwerking met partners
 • Beleid koppelen aan uitvoeringskracht
 • Flevolandse karakteristiek centraal en ontwikkelingsgericht

Het proces wordt in drie fasen uitgelijnd: Fase 1, de Atelierfase, Fase 2, het opstellen van de Omgevingsvisie en Fase 3, de vertaling naar de uitvoering.

Politiek proces

In PS is er brede steun voor de startnotitie. Partijen steunen de innovatieve aanpak en de keuze om eerst de maatschappelijke opgaven te onderzoeken alvorens de Omgevingsvisie te gaan schrijven. Ook de voorgenomen actieve betrokkenheid van PS wordt met enthousiasme ontvangen. Tot slot vraagt PS om een richtinggevend debat na afloop van de Atelierfase. Het debat moet uitmaken wat de inhoudelijke onderwerpen worden voor de Omgevingsvisie.

Eigen herinnering toevoegen?

Wij willen de tijdlijn voorzien van persoonlijke herinneringen. En daar hebben we jou bij nodig! Heb je een herinnering bij deze gebeurtenis? Deel deze met ons en de rest van Flevoland.
Waar komt mijn herinnering terecht? Jouw herinnering word opgeslagen in onze database, zodat we de herinnering ook op de website kunnen tonen. Er wordt verder niks gedaan met jouw herinnering. Mocht je hem van de website willen kun je ons altijd mailen/bellen.

Staten stelt een Startnotitie op voor de Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven hoe de provincie uiterlijk in 2017 tot een Omgevingsvisie Flevoland wil komen. In de startnotitie beschrijft GS vijf ambities/ waarden die gedurende de rest van het traject als kompas blijven dienen.

 • Maatschappelijke vraag centraal
 • Flexibel en adaptief
 • Wederkerige samenwerking met partners
 • Beleid koppelen aan uitvoeringskracht
 • Flevolandse karakteristiek centraal en ontwikkelingsgericht

Het proces wordt in drie fasen uitgelijnd: Fase 1, de Atelierfase, Fase 2, het opstellen van de Omgevingsvisie en Fase 3, de vertaling naar de uitvoering.

Politiek proces

In PS is er brede steun voor de startnotitie. Partijen steunen de innovatieve aanpak en de keuze om eerst de maatschappelijke opgaven te onderzoeken alvorens de Omgevingsvisie te gaan schrijven. Ook de voorgenomen actieve betrokkenheid van PS wordt met enthousiasme ontvangen. Tot slot vraagt PS om een richtinggevend debat na afloop van de Atelierfase. Het debat moet uitmaken wat de inhoudelijke onderwerpen worden voor de Omgevingsvisie.