1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020

Vaststelling Startnotitie Omgevingsvisie Flevoland

Staten stelt een Startnotitie op voor de Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven hoe de provincie uiterlijk in 2017 tot een Omgevingsvisie Flevoland wil komen. In de startnotitie beschrijft GS vijf ambities/ waarden die gedurende de rest van het traject als kompas blijven dienen.

 • Maatschappelijke vraag centraal
 • Flexibel en adaptief
 • Wederkerige samenwerking met partners
 • Beleid koppelen aan uitvoeringskracht
 • Flevolandse karakteristiek centraal en ontwikkelingsgericht

Het proces wordt in drie fasen uitgelijnd: Fase 1, de Atelierfase, Fase 2, het opstellen van de Omgevingsvisie en Fase 3, de vertaling naar de uitvoering.

Politiek proces

In PS is er brede steun voor de startnotitie. Partijen steunen de innovatieve aanpak en de keuze om eerst de maatschappelijke opgaven te onderzoeken alvorens de Omgevingsvisie te gaan schrijven. Ook de voorgenomen actieve betrokkenheid van PS wordt met enthousiasme ontvangen. Tot slot vraagt PS om een richtinggevend debat na afloop van de Atelierfase. Het debat moet uitmaken wat de inhoudelijke onderwerpen worden voor de Omgevingsvisie.

Staten stelt een Startnotitie op voor de Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven hoe de provincie uiterlijk in 2017 tot een Omgevingsvisie Flevoland wil komen. In de startnotitie beschrijft GS vijf ambities/ waarden die gedurende de rest van het traject als kompas blijven dienen.

 • Maatschappelijke vraag centraal
 • Flexibel en adaptief
 • Wederkerige samenwerking met partners
 • Beleid koppelen aan uitvoeringskracht
 • Flevolandse karakteristiek centraal en ontwikkelingsgericht

Het proces wordt in drie fasen uitgelijnd: Fase 1, de Atelierfase, Fase 2, het opstellen van de Omgevingsvisie en Fase 3, de vertaling naar de uitvoering.

Politiek proces

In PS is er brede steun voor de startnotitie. Partijen steunen de innovatieve aanpak en de keuze om eerst de maatschappelijke opgaven te onderzoeken alvorens de Omgevingsvisie te gaan schrijven. Ook de voorgenomen actieve betrokkenheid van PS wordt met enthousiasme ontvangen. Tot slot vraagt PS om een richtinggevend debat na afloop van de Atelierfase. Het debat moet uitmaken wat de inhoudelijke onderwerpen worden voor de Omgevingsvisie.