1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Verdiepingsbijeenkomst

De Bataviawerf begon ooit als werkverschaffingsproject, maar groeide uit tot een toeristisch begrip in de regio. “Wat kunnen we vandaag de dag leren van dit project?”, mijmert een van de deelnemers van de verdiepingsbijeenkomst rondom de opgave Krachtige Samenleving, terwijl ze uitkijkt op het Bataviaschip.

De deelnemers – een diverse groep afgevaardigden vanuit de GGD, Windesheim en de Flevolandse gemeenten – kwamen deze ochtend samen op de Bataviawerf om de succesfactoren en thema’s voor een gezamenlijke pilot in het kader van Krachtige Samenleving met elkaar te doorgronden.

Het succes van de Bataviawerf toentertijd schuilde in de sterke combinatie van ondernemen, werken en leren. De geschiedenis leert ons dat duurzaamheid en inzetbaarheid van mensen voor de continuïteit van zo’n dergelijk project een belangrijke pijler is. Kunnen we ons hierdoor laten inspireren? Om zelf te kunnen voldoen aan de ambities die de Provincie heeft uitgesproken op het gebied van krachtige samenleving stond de rest van de ochtend in het teken van welke stappen we hiervoor met elkaar moeten zetten. Met een aantal ervaringsdeskundigen in de regio keken we naar wat er al allemaal gebeurt in Flevoland, en wat nog onaf is.

Het kan altijd beter

Op de tafel en aan de muur hangen tijdlijnen. “Hier zie je de lijn ‘van je eigen leven’”, wijzen de deelnemers. “Daar de lijn ‘wereld’ en daar de lijn ‘Flevoland’. Dan omcirkelen ze een levensgebeurtenis. “Uiteindelijk moet het richting de toekomst allemaal samenkomen.” Juist deze mixture van groot naar klein denken, leert een reis naar een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Want iedereen is het er vandaag over eens: “Ik doe wel wat, maar het kan ook beter.”

Binnen de verschillende lijnen van micro- tot macroniveau bleek ook een inhoudelijke rode draad te vinden: zoek naar een oplossing om generatie overstijgende problemen op te lossen. Pak de overerving van multi-problematiek aan.

Wensen en behoeften centraal

Na stil te hebben gestaan bij de trends en uitdagingen die we gezamenlijk beleven, gaan de deelnemers verder met het delen van Flevolandse praktijkvoorbeelden en wat nog onaf is.  Om dit proces te faciliteren waren deskundigen aanwezig op het gebied van social design thinking. Binnen de social design aanpak staan de intrinsieke wensen en behoeften van de mens altijd centraal. Je kijkt veel meer naar de vraag achter de vraag en gaat in gesprek met mensen over hun zorgen, verwachtingen en wensen.

Verschillende deelnemers deelden vervolgens een project waar ze trots op waren, of waar we met elkaar van konden leren. En waarin een element van social design aanpak soms al aanwezig was.

Te gast was Lineke Verkooijen van Windesheim Flevoland. Zij vertelde over de ontwikkeling binnen haar lectoraat en inspireerde ons met verhalen hoe het ook anders kan. Binnen het lectoraat is gekozen voor actie-leren via casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan wat kunnen we leren van succesvolle HBO’ers: hoe is het jullie gelukt om op het HBO terecht te komen en hoe is het gelukt om deze opleiding succesvol te doorlopen?

En nu verder

“Zou het niet mooi zijn als iedereen wordt gezien in wat hij nodig heeft, in wat hij denkt en erkent wordt in zijn of haar talent?”, aldus een van de deelnemers in een poging het gezamenlijke toekomstbeeld aan het eind van de ochtend samen te vatten. Hierna werd aan iedereen een beroep gedaan op een positieve bijdrage vanuit hun organisatie. Die aanknopingspunten gaan we de komende maanden samenbrengen. Rondom de thema’s ontstaan nu concrete werkgroepen.

De Bataviawerf begon ooit als werkverschaffingsproject, maar groeide uit tot een toeristisch begrip in de regio. “Wat kunnen we vandaag de dag leren van dit project?”, mijmert een van de deelnemers van de verdiepingsbijeenkomst rondom de opgave Krachtige Samenleving, terwijl ze uitkijkt op het Bataviaschip.

De deelnemers – een diverse groep afgevaardigden vanuit de GGD, Windesheim en de Flevolandse gemeenten – kwamen deze ochtend samen op de Bataviawerf om de succesfactoren en thema’s voor een gezamenlijke pilot in het kader van Krachtige Samenleving met elkaar te doorgronden.

Het succes van de Bataviawerf toentertijd schuilde in de sterke combinatie van ondernemen, werken en leren. De geschiedenis leert ons dat duurzaamheid en inzetbaarheid van mensen voor de continuïteit van zo’n dergelijk project een belangrijke pijler is. Kunnen we ons hierdoor laten inspireren? Om zelf te kunnen voldoen aan de ambities die de Provincie heeft uitgesproken op het gebied van krachtige samenleving stond de rest van de ochtend in het teken van welke stappen we hiervoor met elkaar moeten zetten. Met een aantal ervaringsdeskundigen in de regio keken we naar wat er al allemaal gebeurt in Flevoland, en wat nog onaf is.

Het kan altijd beter

Op de tafel en aan de muur hangen tijdlijnen. “Hier zie je de lijn ‘van je eigen leven’”, wijzen de deelnemers. “Daar de lijn ‘wereld’ en daar de lijn ‘Flevoland’. Dan omcirkelen ze een levensgebeurtenis. “Uiteindelijk moet het richting de toekomst allemaal samenkomen.” Juist deze mixture van groot naar klein denken, leert een reis naar een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Want iedereen is het er vandaag over eens: “Ik doe wel wat, maar het kan ook beter.”

Binnen de verschillende lijnen van micro- tot macroniveau bleek ook een inhoudelijke rode draad te vinden: zoek naar een oplossing om generatie overstijgende problemen op te lossen. Pak de overerving van multi-problematiek aan.

Wensen en behoeften centraal

Na stil te hebben gestaan bij de trends en uitdagingen die we gezamenlijk beleven, gaan de deelnemers verder met het delen van Flevolandse praktijkvoorbeelden en wat nog onaf is.  Om dit proces te faciliteren waren deskundigen aanwezig op het gebied van social design thinking. Binnen de social design aanpak staan de intrinsieke wensen en behoeften van de mens altijd centraal. Je kijkt veel meer naar de vraag achter de vraag en gaat in gesprek met mensen over hun zorgen, verwachtingen en wensen.

Verschillende deelnemers deelden vervolgens een project waar ze trots op waren, of waar we met elkaar van konden leren. En waarin een element van social design aanpak soms al aanwezig was.

Te gast was Lineke Verkooijen van Windesheim Flevoland. Zij vertelde over de ontwikkeling binnen haar lectoraat en inspireerde ons met verhalen hoe het ook anders kan. Binnen het lectoraat is gekozen voor actie-leren via casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan wat kunnen we leren van succesvolle HBO’ers: hoe is het jullie gelukt om op het HBO terecht te komen en hoe is het gelukt om deze opleiding succesvol te doorlopen?

En nu verder

“Zou het niet mooi zijn als iedereen wordt gezien in wat hij nodig heeft, in wat hij denkt en erkent wordt in zijn of haar talent?”, aldus een van de deelnemers in een poging het gezamenlijke toekomstbeeld aan het eind van de ochtend samen te vatten. Hierna werd aan iedereen een beroep gedaan op een positieve bijdrage vanuit hun organisatie. Die aanknopingspunten gaan we de komende maanden samenbrengen. Rondom de thema’s ontstaan nu concrete werkgroepen.