1. 2023
  2. 2022
  3. 2021
  4. 2020

Vervolgnotitie

In de Startnotitie Krachtige Samenleving Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten een notitie over de opzet van het pilottraject ontvangt ter vaststelling in 2018 en een vervolgnotitie over de keuzes op hoofdlijnen voor het programma.

Met de notitie over de opzet van de pilot is PS geïnformeerd over de aanpak en werkwijze.  Na besluitvorming in PS op 20 juni over dit voorstel is gestart met de uitvoering van het pilottraject.

Daarnaast is in een vervolgnotitie gevraagd aan PS om in te stemmen met de keuzes voor het programma Krachtige Samenleving op hoofdlijnen. In de vervolgopzet van het programma dat PS in 2019 ontvangt worden deze vervolgens verder uitgewerkt. Door middel van de nadere uitwerking van de bouwstenen wordt toegewerkt naar een gefaseerde uitvoering van het programma: vanuit een brede analyse van sociaal economische ontwikkelingen en praktijkervaringen (op gedaan door middel van het pilottraject) bepaalt men de inzet van het programma. Op basis van de te maken keuzes over de bouwstenen wordt het programma ingericht dat PS begin 2019 vaststelt.

In de Startnotitie Krachtige Samenleving Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale Staten een notitie over de opzet van het pilottraject ontvangt ter vaststelling in 2018 en een vervolgnotitie over de keuzes op hoofdlijnen voor het programma.

Met de notitie over de opzet van de pilot is PS geïnformeerd over de aanpak en werkwijze.  Na besluitvorming in PS op 20 juni over dit voorstel is gestart met de uitvoering van het pilottraject.

Daarnaast is in een vervolgnotitie gevraagd aan PS om in te stemmen met de keuzes voor het programma Krachtige Samenleving op hoofdlijnen. In de vervolgopzet van het programma dat PS in 2019 ontvangt worden deze vervolgens verder uitgewerkt. Door middel van de nadere uitwerking van de bouwstenen wordt toegewerkt naar een gefaseerde uitvoering van het programma: vanuit een brede analyse van sociaal economische ontwikkelingen en praktijkervaringen (op gedaan door middel van het pilottraject) bepaalt men de inzet van het programma. Op basis van de te maken keuzes over de bouwstenen wordt het programma ingericht dat PS begin 2019 vaststelt.