1. 2023
 2. 2022
 3. 2021
 4. 2020

Voorjaarsbijeenkomst concept Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is in concept klaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis op 4 april gaan de duimen voor de uitwerking van de opgaven omhoog.

Zo’n 70  partijen uit Flevoland spreken hun commitment uit voor de omschrijving en aanpak van de opgaven. Zij spreken hun steun uit en plakken een ‘Vind-ik-leuk’ – sticker op het puzzelstuk van de opgave, waaraan zij een aandeel willen leveren. Voor het oog van de camera voegen gedeputeerden Jaap Lodders, Jan-Nico Appelman en Michiel Rijsberman deze zeven elementen met een paar ferme klappen samen. Na twee jaar is het totaalplaatje compleet. Het motto van de Omgevingsvisie is: “Samen maken we Flevoland,”

Deze massale steun is een signaal aan PS, die formeel de omgevingsvisie nog moet vaststellen en vrij moet geven voor de formele inspraak. De Omgevingsvisie is een product van vele partijen.

Vorm en taal van de Omgevingsvisie

We kiezen bewust voor een andere vorm en taal om de Omgevingsvisie vast te leggen. Een ambtelijk betoog dat met analyses naar een conclusie werkt, past niet bij deze Omgevingsvisie. Het dient aansprekend en uitnodigend te zijn voor ieder wil bijdragen. We vermijden vakjargon en beschrijven vooral de ambities. De opgaven hebben een open einde en de impliciete vraag in zich: hoe gaan we dit met elkaar oppakken?

We kiezen ervoor de Omgevingsvisie ‘Webbased’ te maken. Ook dit is een zoektocht: hoe zet je een beleidsrapport op in de vorm van een website? Bezoekers moeten ieder onderdeel afzonderlijk kunnen lezen. We houden vast aan ons principe om géén kaartbeelden op te nemen aangezien we niet vastleggen wáár welke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Het resultaat is te zien op www.omgevingsvisieflevoland.nl. Hier staat niet alleen de vastgestelde Omgevingsvisie, bezoekers vinden er ook de laatste informatie en de agenda voor vervolgbijeenkomsten.

Cyclisch werken

Binnen de Omgevingswet en de Omgevingsvisie wil je aan lange termijn vraagstukken werken zonder deze voor 10 jaar muurvast te zetten. Je wilt flexibele en adaptieve in kunnen spelen op ontwikkelingen zonder de Omgevingsvisie te moeten herzien. Hiervoor stellen we een stelsel op die werkbaar is voor de provincie. Hiermee kan elke coalitie haar eigen kleur en aanpak aanbrengen in de programma’s zonder de lange termijn opgaven in essentie ter discussie te stellen.

Flevo-principes

Naast de inhoudelijke ambities, de 7 opgaven, beschrijven we ook de Flevo-principes. Dit is een set van zes principes die beschrijven hoe de provincie aan deze ambities wil gaan werken. Deze geven inspiratie voor en richting aan de uitwerking van de Omgevingsvisie. De Flevo-principes gebruiken we bij iedere opgave door deze als startpunt te nemen en toe te passen in de praktijk

De Flevo-principes zijn:

 1. Werk opgavegericht
 2. Verrijk met eigenheid
 3. Doe mee en draag bij
 4. Durf te vernieuwen
 5. Wees betekenisvol
 6. Mensen maken Flevoland

De Omgevingsvisie is in concept klaar. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis op 4 april gaan de duimen voor de uitwerking van de opgaven omhoog.

Zo’n 70  partijen uit Flevoland spreken hun commitment uit voor de omschrijving en aanpak van de opgaven. Zij spreken hun steun uit en plakken een ‘Vind-ik-leuk’ – sticker op het puzzelstuk van de opgave, waaraan zij een aandeel willen leveren. Voor het oog van de camera voegen gedeputeerden Jaap Lodders, Jan-Nico Appelman en Michiel Rijsberman deze zeven elementen met een paar ferme klappen samen. Na twee jaar is het totaalplaatje compleet. Het motto van de Omgevingsvisie is: “Samen maken we Flevoland,”

Deze massale steun is een signaal aan PS, die formeel de omgevingsvisie nog moet vaststellen en vrij moet geven voor de formele inspraak. De Omgevingsvisie is een product van vele partijen.

Vorm en taal van de Omgevingsvisie

We kiezen bewust voor een andere vorm en taal om de Omgevingsvisie vast te leggen. Een ambtelijk betoog dat met analyses naar een conclusie werkt, past niet bij deze Omgevingsvisie. Het dient aansprekend en uitnodigend te zijn voor ieder wil bijdragen. We vermijden vakjargon en beschrijven vooral de ambities. De opgaven hebben een open einde en de impliciete vraag in zich: hoe gaan we dit met elkaar oppakken?

We kiezen ervoor de Omgevingsvisie ‘Webbased’ te maken. Ook dit is een zoektocht: hoe zet je een beleidsrapport op in de vorm van een website? Bezoekers moeten ieder onderdeel afzonderlijk kunnen lezen. We houden vast aan ons principe om géén kaartbeelden op te nemen aangezien we niet vastleggen wáár welke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.

Het resultaat is te zien op www.omgevingsvisieflevoland.nl. Hier staat niet alleen de vastgestelde Omgevingsvisie, bezoekers vinden er ook de laatste informatie en de agenda voor vervolgbijeenkomsten.

Cyclisch werken

Binnen de Omgevingswet en de Omgevingsvisie wil je aan lange termijn vraagstukken werken zonder deze voor 10 jaar muurvast te zetten. Je wilt flexibele en adaptieve in kunnen spelen op ontwikkelingen zonder de Omgevingsvisie te moeten herzien. Hiervoor stellen we een stelsel op die werkbaar is voor de provincie. Hiermee kan elke coalitie haar eigen kleur en aanpak aanbrengen in de programma’s zonder de lange termijn opgaven in essentie ter discussie te stellen.

Flevo-principes

Naast de inhoudelijke ambities, de 7 opgaven, beschrijven we ook de Flevo-principes. Dit is een set van zes principes die beschrijven hoe de provincie aan deze ambities wil gaan werken. Deze geven inspiratie voor en richting aan de uitwerking van de Omgevingsvisie. De Flevo-principes gebruiken we bij iedere opgave door deze als startpunt te nemen en toe te passen in de praktijk

De Flevo-principes zijn:

 1. Werk opgavegericht
 2. Verrijk met eigenheid
 3. Doe mee en draag bij
 4. Durf te vernieuwen
 5. Wees betekenisvol
 6. Mensen maken Flevoland