Vraag en antwoord

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

 • De FlevoTop is een bijeenkomst op 7 oktober in het provinciehuis in Lelystad. Inwoners van Flevoland zullen daar met elkaar praten over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”.

  Flevoland is een prachtige provincie met een bijzonder eigen verhaal. Tegelijkertijd moet er worden nagedacht over de toekomst van Flevoland. Hoe zorgen we voor onze energie in de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in Flevoland? Vragen die onherroepelijk op ons afkomen. Vragen waar we als provincie het antwoord nog op moeten formuleren en waarbij we input van inwoners willen. Tijdens de FlevoTop gaan Flevolanders met elkaar in gesprek over deze onderwerpen. Ieder vanuit zijn eigen ervaring, op zoek naar gezamenlijke ideeën voor de realisatie van de opgaven uit de visie.

 • De FlevoTop is een initiatief van Provinciale Staten – de gekozen volksvertegenwoordiging van de provincie. Zij willen hiermee directer het gesprek aangaan met inwoners over de gewenste toekomst. Samen staan we voor een aantal grote veranderingen. Om dit goed te doen en succesvol aan te pakken, is betrokkenheid van de Flevolanders cruciaal.

 • Iedere inwoner van Flevoland vanaf 16 jaar mag deelnemen aan de FlevoTop.
  Belangrijk is wel dat iedereen op persoonlijke titel deelneemt. Het gaat erom dat Flevolanders met elkaar het gesprek aangaan. We streven naar ca. 100- 200 deelnemers. Wanneer zich veel meer mensen inschrijven, zullen we via selectie zorgen voor een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers.

 • Inwoners van Flevoland barsten van ideeën, ervaringen en kennis die essentieel zijn om tot de goede aanpak en oplossingen te komen.

  De provincie hoopt nieuwe, frisse inzichten te krijgen over hoe inwoners tegen bepaalde zaken met betrekking tot de opgaven van de Omgevingsvisie aankijken. En ideeën over hoe we dit kunnen aanpakken.

  Voor deelnemers kan het leuke nieuwe contacten opleveren met andere mensen. En door met elkaar echt in gesprek te gaan, geeft het ook inzicht in hoe iemand anders ergens over denkt. Deelnemers aan andere burgertoppen in het land zeggen dat het hen enorm heeft geïnspireerd, dat er creativiteit ontstond en het gevoel om er samen voor te gaan.

 • De uitkomsten van de FlevoTop geeft de provincie inzicht in hoe er over bepaalde zaken door de Flevolanders wordt gedacht. De uitkomsten van de FlevoTop zullen worden besproken in de Provinciale Staten. Zij kunnen op basis van de uitkomsten van de FlevoTop bepaalde besluiten nemen of bijstellen. Deelnemers aan de FlevoTop krijgen hoe dan ook te horen op welke wijze de uitkomsten zijn besproken.

 • Het gaat over de grote opgaven voor de toekomst van Flevoland op het gebied van onder meer duurzame energie, landbouw meerdere smaken, krachtige samenleving en het verhaal van Flevoland.

  Centraal staat de vraag HOE we bepaalde ambities kunnen waarmaken: bijvoorbeeld – hoe kunnen we de ambitie van duurzame energie of krachtige samenleving met elkaar realiseren? Welke ideeën en aandachtspunten hebben de deelnemers hiervoor?

 • We willen zorgen dat mensen die graag willen deelnemen, dat ook kunnen. Daarom zorgen we voor:

  • Voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats achter het provinciehuis
  • Centraal busvervoer: vanuit iedere kern buiten Lelystad zal een bus rijden naar de FlevoTop. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u daar gebruik van wilt maken.
  • Kinderspeelhoek: kinderen kunnen meekomen naar de FlevoTop. We zorgen voor vermaak en toezicht. Ook dit kunt u op het inschrijfformulier aangeven.
  • Voor eten en drinken wordt gezorgd. Met speciale dieetwensen wordt rekening gehouden.