Zorgtafel Flevoland

leestijd
0

leestijd:
± 0 min.

In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat doen ze via de Zorgtafel Flevoland. Alle partijen vinden het belangrijk dat de inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben, vandaag en in de toekomst.

Agenda Zorgtafel 2.0

Vanuit het ‘Gezamenlijk Regioperspectief, gezondheid en zorg in Flevoland’ hebben de partners van de Zorgtafel de Agenda_Zorgtafel_2_0 voor de periode maart 2021 tot maart 2022 vastgesteld. Daarin staan de beoogde resultaten, de strategische opgaven en te behalen doelen voor vijf thema’s:

Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Agenda zorgtafel 2.0 – onderwerpen

  • De gezonde inwoner
  • Acute zorgketen
  • Chronische Zorg
  • Zorg en ondersteuning voor ouderen
  • Psychische kwetsbaarheid

Door bundeling van krachten in de Zorgtafel wordt de voortgang op de speerpunten, de samenhang in de zorg en de communicatie met stakeholders geborgd en gemonitord.

Partners

De volgende partners werken met elkaar aan de toekomstbestendige zorg in Flevoland:Omgevingsvisie FlevolandStraks beeld: Afbeelding partners zorgtafel

De netwerkpartners aan de Zorgtafel Flevoland hebben het rapport ‘Gezamenlijk Regioperspectief – Gezondheid en Zorg in Flevoland’ opgesteld. Dit regioperspectief is tot stand gekomen vanuit de wens van de netwerkpartners aan de Zorgtafel Flevoland om gezamenlijk te kijken naar de inhoudelijke opgaven op het gebied van gezondheid en zorg in Flevoland.

In deze video een boodschap van een aantal partners aan Zorgtafel Flevoland.

Regioperspectief en Opgaven Flevoland

Samenvatting_regioperspectief_Zorgtafel – april 2021

Nieuwsupdates

Nieuwsupdate_Zorgtafel april 2021

Nieuwsupdate_Zorgtafel maart 2021

Nieuwsupdate_Zorgtafel februari 2021

Nieuwsupdate_Zorgtafel januari_2021

Nieuwsupdate_Zorgtafel december 2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel november 2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel oktober_2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel september_2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel augustus_2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel juli_2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel juni 2020

Nieuwsupdate Zorgtafel mei_2020

Nieuwsupdate_Zorgtafel april_2020